Cenník služieb

Podvojné účtovníctvo Cena
do 30 položiek / mesiac paušál 30€ / mesiac
od 30 do 400 položiek / mesiac 0,70€ / zápis v účtovnom denníku
nad 400 položiek / mesiac 0,60€ / zápis v účtovnom denníku
Jednoduché účtovníctvo (Účtovné položky) Cena
do 30 položiek / mesiac 20€ / mesiac
od 30 do 400 položiek / mesiac 0,50€ / účtovný zápis
nad 400 položiek / mesiac 0,40€ / účtovný zápis
Zadanie novej firmy do databázy (jednorazový poplatok) Cena
živnosť, občianske združenie 20€
spoločnosť s ručením obmedzeným 40€
Daňové priznanie (v závislosti od náročnosti) Cena
spracovanie DP k dani z príjmu B min. 50€
spracovanie DP k dani z príjmu A min. 30€
Spracovanie daňového priznania k DPH Cena
štvrťročne 18€
mesačne 15€
Mzdy a personalistika Cena
prvotné zadanie firemných údajov do databázy 10€ (jednorázový poplatok)
prvotné zadanie zamestnanca do databázy (identifikačné údaje, prac. zmluva, …) 10€ (1 zamestnanec / jednorázový poplatok)
spracovanie mesačnej mzdy zamestnanca 8€ / 1 zamestnanec
vypracovanie a elektronické zaslanie výkazu do SP 5€ / mesačne
vypracovanie a elektronické zaslanie výkazu do ZP 5€ / mesačne
vypracovanie a elektronické zaslanie výkazu na daňový úrad 5€ / mesačne
Služby účtované osobitne Cena
podvojné účtovníctvo – ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh od 80€ (podľa rozsahu a náročnosti)
jednoduché účtovníctvo – ročná účtovná závierka vrátanie všetkých príloh od 50€ (podľa rozsahu a náročnosti)
daň z motorových vozidiel 10€ / vozidlo
prihlásenie / odhlásenie zamestnanca do / z poisťovní 4€ / zamestnanec
vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 20€ / smernica
štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb cena dohodou
kniha jázd a cestovný príkaz cena dohodou
INTRASTAT cena dohodou
daň z nehnuteľnosti cena dohodou
komunikácia s úradmi, konzultačné a poradenské služby od 10€ / hod.