Prehľad poskytovaných služieb

Nižšie sú uvedené ponúkané služby. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať aj v prípade, že sa daná služba nenachádza v zozname. Zaujíma  vás cena? Pripravili sme pre vás prehľadný cenník, ktorý nájdete v menu vyššie.

Vedenie účtovníctva

 • Vedenie jednoduchého účtovníctva pre platcov a neplatcov DPH
 • Vedenie podvojného účtovníctva pre platcov a neplatcov DPH
 • Cestovné príkazy
 • Kniha jázd
 • Účtovníctvo a dane

Daňové priznania

 • Daňové priznania pre daň z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb (samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy zo závislej činnosti)
 • Daň z nehnuteľnosti

Mzdy

 • Daňové priznania pre daň z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH
 • Komplexné spracovanie miezd
 • Spracovanie a výpočet miezd, odvodov a daní
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Komunikácia so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom, spracovanie mesačných výkazov
 • Spracovanie výpolatných pások
 • Spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení do poisťovní