reklamne predmety

Výdavky na reklamné predmety

Výdavky na reklamné predmety patria medzi daňové výdavky (náklady). Z hľadiska účtovania a uplatňovania daňových a nedaňových výdavkov (nákladov) musíme rozlišovať medzi výdavkami na reprezentáciu, výdavkami na reklamu, na reklamné predmety a osobitné postavenie má aj obchodná vzorka. V nasledujúcej časti sa budeme venovať výdavkom na reklamné predmety. Reklamné predmety daňový zákon konkrétne nedefinuje. Voľne by sme reklamné predmety mohli […]