služobná cesta

Náhrada cestovných výdavkov – motorové vozidlo

V článku „Cestovné náhrady – tuzemská pracovná cesta“ sme sa zamerali na všeobecné základné informácie o pracovnej ceste v tuzemsku. Teraz sa podrobnejšie pozrieme na náhradu cestovných výdavkov v prípade, že na tuzemskú pracovnú cestu zamestnanec použije motorové vozidlo. Máme dve možnosti: Na tuzemskú pracovnú cestu zamestnanec použije služobné motorové vozidlo v tlačive cestovný príkaz musí byť toto vozidlo určené […]