Cestovné náhrady – zahraničná pracovná cesta

Najskôr chcem upozorniť na články „Cestovné náhrady – tuzemská pracovná cesta“ a „Náhrada cestovných výdavkov – motorové vozidlo“, pretože mnohé údaje spomenuté v týchto článkoch platia aj pri zahraničnej pracovnej ceste. Preto sa teraz sústredíme hlavne na informácie súvisiace len s pracovnou cestou vykonávanou v zahraničí. V prvom rade treba spomenúť, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri vyslaní […]