reklama

Výdavky na reklamu

Výdavky na reklamu spoločnosti/daňovníka patria medzi daňové výdavky (náklady). Z hľadiska účtovania a uplatňovania daňových a nedaňových výdavkov (nákladov) musíme rozlišovať medzi výdavkami na reklamu, výdavkami na reprezentáciu a na reklamné predmety. V nasledujúcej časti sa budeme venovať výdavkom na reklamu. Reklama pochádza z latinského slova „clamare“, t. j.  kričať, volať. Poznáme viacero definícií reklamy, jedna z nich charakterizuje reklamu […]