Povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou

Povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou

Od 1. júla 2018 platí pre všetkých podnikateľov podľa Obchodného zákonníka (ide napr. o živnostníkov, finančných poradcov a pod.) povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. To znamená, že elektronicky treba podať aj daňové priznania, príp. elektronicky podať oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Elektronická komunikácia prebieha prostredníctvo portálu Finančnej správy www.financnasprva.sk, na ktorý […]