Povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou

Povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou

Od 1. júla 2018 platí pre všetkých podnikateľov podľa Obchodného zákonníka (ide napr. o živnostníkov, finančných poradcov a pod.) povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. To znamená, že elektronicky treba podať aj daňové priznania, príp. elektronicky podať oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Elektronická komunikácia prebieha prostredníctvo portálu Finančnej správy www.financnasprva.sk, na ktorý sa podnikateľský subjekt musí prihlásiť. Prihlásenie je potrebné vyriešiť oveľa skôr, ako príde dátum 1. apríl 2019, ktorý je posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania.

Elektronické prihlásenie na portál finančnej správy je možné 3 spôsobmi:

 1. Pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karta) – v tomto prípade treba dať pozor na aktuálny podpisový certifikát, pretože podpisové certifikáty vydané do novembra 2017 sú neplatné.
 2. Pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) – získate ho u certifikačných autorít.
 3. Prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní (po 1.1.2018 dohodu uzatvoria už len fyzické osoby):
  – v tomto prípade sa najskôr zaregistrujte na portáli finančnej správy a vyplňte registračný formulár- link:
  https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-na-portal
  – na konci formulára označte súhlas „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre osobné konanie s daňovým úradom;
  – vo formulári uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude po odoslaní registračného formulára zaslaný e-mail s aktivačným odkazom (bez aktivácie nebude možné ukončiť proces registrácie);
  – dokončenie procesu registrácie môže používateľ realizovať dvoma spôsobmi:

  1. potvrdenie registrácie KEPom (resp. eID kartou) – v prípade, že je používateľ vlastníkom certifikátu, má možnosť aktivovať registráciu KEPom (potom nemusí navštíviť na dokončenie registrácie pracovisko daňového úradu);
  2. potvrdenie registrácie bez KEPu (resp. eID karty) – používateľ sa musí dostaviť k správcovi dane (s platným občianskym preukazom), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie.

Povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky majú aj podnikatelia – živnostníci, ktorí majú pozastavenú živnosť, alebo v roku 2018 živnosť ukončili.
Na podanie daňového priznania môžu fyzické osoby – podnikatelia, ale aj právnické osoby splnomocniť a autorizovať inú fyzickú osobu (tzv. splnomocnenca), ktorý za nich bude elektronicky komunikovať s finančnou správou.

Tieto služby ponúka aj naša spoločnosť, ktorá za Vás vyrieši problémy s elektronickou komunikáciou a elektronickým podávaním daňových priznaní, môžete sa na nás s dôverou obrátiť.

Pridaj komentár